Tạo File trên File Manager aaPanel  

Hướng dẫn tạo file trên File Manager aaPanel chi tiết

 

Vào đường dẫn tạo file chọn New => New blank file.

 

Tiếp theo nhập tên file (1) => New (2) để bắt đầu tạo.

 

Với file thì có thêm một thao tác là chỉnh sửa File, click chuột phải vào File vừa tạo và chọn Edit => nhập nội dung cần sửa và nhấn Save.